Rena Ware

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ

7/13/2016

ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม เว็บไซต์รีนา-แวร์! ข้อกำหนดในการใช้งาน (“ข้อกำหนด”) เหล่านี้ ใช้กับการซื้อ และการใช้เครื่องครัว เครื่องกรองต่างๆ ช้อนส้อมและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของรีนา-แวร์ (รวมเรียกว่า “ผลิตภัณฑ์”) และการเข้าถึง และ การใช้งานของคุณ ในเว็บไซต์ โมบายแอพพลิเคชั่น และรวมถึงการซื้อสินค้าและบริการออนไลน์อื่นๆ (เรียกรวมว่า “บริการ” ของเรา) ที่ให้บริการโดย Rena Ware International Inc. (รวมเรียกว่า “รีนา-แวร์” “เรา” หรือ “เรา”) ของคุณ โดยการซื้อ การเข้าถึง หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของเรา คุณได้ยอมรับในข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ รวมทั้งบทบัญญัติเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการที่บังคับให้ต้องปฏิบัติตาม และการสละสิทธิ์ในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม ในข้อ 13 กรุณาอย่าเข้าถึงหรือใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา

นอกเหนือไปจากข้อกำหนดเหล่านี้ เราอาจขอให้คุณยอมรับข้อกำหนดเพิ่มเติม ที่นำไปใช้กับ โปรแกรม การใช้งานบางอย่าง ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ ที่กำหนดเป็นการเฉพาะ ในกรณีที่ข้อกำหนดเพิ่มเติมมีความขัดแย้งใดๆ กับข้อกำหนดเหล่านี้ ให้ถือว่าข้อกำหนดเพิ่มเติมจะมีผลบังคับกับโปรแกรมการใช้งาน ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลาในดุลยพินิจของเรา หากเราเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้เราจะแจ้งให้คุณทราบเช่นโดยการส่งอีเมลแจ้งเตือน ส่งข้อความแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางบริการต่างๆ หรือปรับปรุง “ปรับปรุงล่าสุด” ที่จุดเริ่มต้นของข้อกำหนดเหล่านี้ เมื่อคุณได้เข้าถึงหรือใช้บริการรวมถึงการซื้อสินค้าจากเราอย่างต่อเนื่อง ติดตามประกาศการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับข้อกำหนดเหล่านี้ ถือว่าคุณได้ยืนยันว่าคุณยอมรับข้อกำหนดฉบับปรับปรุงใหม่ ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดที่มีแก้ไขเพิ่มเติม คุณต้องหยุดใช้บริการของเรา เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบข้อกำหนดเหล่านี้บ่อยๆ

หากคุณมี คำถาม ความเห็น หรือข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดติดต่อเราได้ที่ Rena Ware International, Inc. 15885 NE28th Street, Bellevue, WA 98008.

1. ความเป็นส่วนตัว

โปรดดู นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเราสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ วิธีการที่เรา เก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณ

2. คุณสมบัติผู้เข้าใช้งาน

คุณจะต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี และมีถิ่นที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อการเข้าถึง หรือ ใช้บริการของเรา หากคุณกำลังเข้าถึง หรือใช้บริการของเราในนามของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หมายความว่าคุณได้รับการมอบหมายให้ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ในนามบุคคล หรือนิติบุคคล และบุคคล หรือนิติบุคคลดังกล่าว ได้ตกลงที่จะต้องรับผิดชอบต่อเรา ถ้าคุณหรือคนอื่นๆ หรือนิติบุคคล ละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้

3. บัญชีผู้ใช้และความปลอดภัยของบัญชี

คุณจะต้องลงทะเบียน บัญชีผู้ใช้ เพื่อการเข้าถึงบริการบางส่วนหรือทั้งหมดของเรา ในการลงทะเบียนสำหรับบัญชีผู้ใช้ คุณจะต้องให้ข้อมูลบัญชีที่ถูกต้อง และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้คุณยังจะต้องรักษาความปลอดภัยของบัญชีของคุณและแจ้งรีนา-แวร์ทันที ถ้าคุณพบหรือสงสัยว่ามีบุคคลอื่นเข้าถึงบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณต้องรับผิดชอบสำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการเชื่อมต่อกับบัญชีของคุณและยอมรับความเสี่ยงของการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต

4. ข้อกำหนดการขาย

ข้อกำหนดในข้อ 4 นี้ ครอบคลุมการซื้อผลิตภัณฑ์รีนา-แวร์ของคุณ

4.1 ข้อมูลการชำระเงินและการเรียกเก็บเงิน

เมื่อคุณใช้บัตรเครดิต หรือวิธีการชำระเงินอื่นๆ ที่เรายอมรับ คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะใช้วิธีการชำระเงินที่กำหนดและที่คุณอนุญาตให้เรา (หรือบุคคลที่สามที่เรามอบหมายให้ทำการรับชำระแทน) เรียกเก็บเงินสำหรับการสั่งซื้อของคุณทั้งจำนวน (รวมภาษีและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ) หากวิธีการชำระเงินนั้นไม่สามารถถูกตรวจสอบได้ ใช้ไม่ได้ หรือไม่ได้รับการยอมรับ คำสั่งซื้อของคุณอาจถูกระงับหรือยกเลิก คุณจะต้องเป็นผู้แก้ไขปัญหาที่เราประสบอยู่ เพื่อที่จะดำเนินการตามคำสั่งซื้อของคุณได้

4.2 ราคาและสินค้าที่มีขาย

ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เว้นแต่ว่าเราได้ระบุอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรว่าราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว สินค้าทั้งหมดที่เสนอขาย ขึ้นอยู่กับจำนวนของที่เรามี เราขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดปริมาณสินค้าในการสั่งซื้อใดๆ การปฏิเสธทั้งหมดหรือบางส่วนของการสั่งซื้อ และหยุดขายสินค้าของเราโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แม้ว่าคุณจะได้ทำการสั่งซื้อสินค้ามาแล้วก็ตาม ผลิตภัณฑ์รีนา-แวร์ไม่ได้มีขายในออนไลน์ทั้งหมด โปรดติดต่อตัวแทนอิสระของรีนา-แวร์ของท่าน สำหรับรายการสินค้าที่ไม่ได้ขายในออนไลน์ ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา แต่การเปลี่ยนแปลงจะไม่ส่งผลกระทบต่อการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่คุณได้ส่งคำสั่งซื้อมาแล้ว

ในกรณีสินค้าที่คุณสนใจจะซื้อ ไม่ได้อยู่ หรือ อยู่ในรายการ “สินค้าหมดสต๊อค” ในหน้าข้อมูลสินค้า ซึ่งคุณไม่สามารถสั่งซื้อได้ในขณะนั้น โปรดกลับมาตรวจสอบอีกครั้งในภายหลัง เนื่องจากรายการสินค้าของเราอาจมีการเปลี่ยนแปลง

In the event that a Product you are interested in purchasing is not listed or is listed as “out of stock” on the Product’s information page, it is not currently available for ordering. Please check back at a later time as our Product inventory is subject to change.

4.3 ภาษี

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในอากร หรือ ภาษี หรือ ค่าธรรมเนียมของทางราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณ เราจะทำการรวบรวมภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง หากเราพิจารณาแล้วเห็นว่าเรามีหน้าที่ที่จะต้องเก็บภาษีการขาย เราจะแสดงให้ทราบถึงภาษีใดๆ ที่เราจะต้องเก็บที่ขั้นตอนยืนยันการชำระเงิน

4.4 การจัดส่งสินค้า ความเสี่ยงของการสูญเสีย

คุณตกลงที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าและการจัดการใดๆ ที่แสดงให้เห็นในเวลาที่คุณจะซื้อสินค้า เราขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเพิ่ม ลด บวกหรือตัดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งและค่าดำเนินการเป็นครั้งคราว เว้นแต่เราจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความเสี่ยงของการสูญหาย หรือ ความเสียหาย จะถูกโอนไปให้คุณทันที ที่สินค้าได้ถูกจัดส่งไปตามสถานที่จัดส่งที่คุณระบุไว้

4.5 การยกเลิก หรือการเปลี่ยนแปลงการสั่งซื้อสินค้า

คุณอาจจะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการสั่งซื้อสินค้าของคุณได้ ตราบเท่าที่คำขอของคุณจะทำภายใน 3 วันนับจากวันที่การซื้อของคุณเสร็จสิ้น เราไม่ยอมรับการส่งคืนสินค้าหลังจากช่วงเวลา 3 วันนี้สิ้นสุด หากต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการสั่งซื้อ โทรหาเราได้ที่ 425-881-6171

4.6 ข้อผิดพลาด

เราได้ใช้ความพยายามที่จะทำให้ทุกอย่าง มีความถูกต้องครบถ้วนเท่าที่จะเป็นไปได้ และ เพื่อที่จะขจัดข้อผิดพลาดต่างๆ อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันได้ว่า ทุกรายละเอียดสินค้า ภาพถ่าย ราคา และข้อมูลอื่นๆ จะมีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ เป็นปัจจุบันหรือปราศจากข้อผิดพลาด ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดไม่ว่าจะในการให้บริการ การยืนยันการสั่งซื้อสินค้า การดำเนินการตามคำสั่งซื้อ หรือส่งจัดส่งผลิตภัณฑ์ เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวและแก้ไขคำสั่งของคุณตามลำดับ (รวมถึงการเรียกเก็บเงินจากราคาที่ถูกต้อง) หรือยกเลิกคำสั่งซื้อ และคืนเงินใดๆ ที่ได้เรียกเก็บไว้ คุณสามารถแก้ไขในกรณีมีข้อผิดพลาดได้วิธีเดียว คือการยกเลิกคำสั่งซื้อ และได้รับเงินที่ได้ชำระแล้วคืน

5. การติดต่อสื่อสารที่สะดวก

ด้วยการสร้างบัญชีรีนา-แวร์ คุณยินยอมที่จะรับการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์จากรีนา-แวร์ (เช่นผ่านทางอีเมล์ หรือโพสต์ข้อความประกาศในช่องทางการให้บริการของเรา) การสื่อสารเหล่านี้ อาจรวมถึงการบอกกล่าวเกี่ยวกับบัญชีของคุณ (เช่น การอนุมัติการชำระเงิน การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน และข้อมูลการทำธุรกรรมอื่นๆ ) และเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ของคุณกับเรา คุณยอมรับว่าคำบอกกล่าว ข้อกำหนด การเปิดเผยข้อมูล หรือการสื่อสารอื่นๆ ใด ที่เราส่งให้คุณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะเป็นไปตามข้อกำหนดของกฏหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร คุณควรเก็บสำเนาของการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์จากเราโดยการพิมพ์หรือบันทึกสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ไว้ นอกจากนี้เราอาจจะส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นต่างๆ ผ่านทางอีเมล์ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะจดหมายข่าวและข้อเสนอพิเศษ แบบสำรวจและข่าวอื่นๆ และข้อมูลที่เราคิดว่าจะเป็นที่สนใจของคุณ คุณอาจจะยกเลิกการรับอีเมลส่งเสริมการขายเหล่านี้ได้ตลอดเวลา โดยทำตามคำแนะนำยกเลิกการเป็นสมาชิกที่ให้ไว้

6. การปฏิบัติของผู้ใช้

ในขณะที่เข้าถึงหรือใช้บริการ คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ละเมิดกฎหมาย สัญญา ทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิอื่นๆ ของบุคคลที่สาม หรือกระทำการละเมิด และคุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการกระทำของคุณแต่เพียงผู้เดียว คุณยอมรับว่าคุณจะปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้และจะไม่:

  • มีส่วนร่วมในการรบกวน คุกคาม ข่มขู่หรือสะกดรอยตามล่าบุคคลใดๆ
  • ใช้หรือพยายามที่จะใช้บัญชีของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้ดังกล่าวและรีนา-แวร์
  • ใช้บริการในลักษณะใดๆ ที่อาจเป็นการรบกวน ขัดขวาง เป็นผลร้าย หรือ ยับยั้งผู้ใช้อื่นๆ จนไม่สามารถรับการบริการได้อย่างเต็มที่ หรือว่าอาจเกิดความเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้ระบบมีการทำงานหนักจนเกินไป มีประสิทธิภาพลดลงจนไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ
  • ทำวิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse-engineering) หรือการแกะสูตรของส่วนหนึ่งส่วนใดของการบริการ หรือ ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อาจทำให้ค้นพบ คำสั่งหรือโค๊ดในการเขียนโปรแกรม (Source Code) หรือ ข้ามหรือหลีกเลี่ยงมาตรการที่ใช้ในการป้องกันหรือจำกัด การเข้าถึงเนื้อหาใด พื้นที่ หรือรหัสของการบริการ
  • พยายามที่จะหลีกเลี่ยงเทคนิคการกรองเนื้อหาใดๆ ที่เรามีหรือพยายามที่จะเข้าถึงการใช้งานหรือพื้นที่ของบริการที่คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง
  • พัฒนาโปรแกรมของบุคคลที่สามใดๆ ที่จะมีผลกระทบกับการบริการโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา ;
  • ใช้โรบอท สไปเดอร์ ครอว์เลอร์ สแครปเปอร์ สคริปต์ ส่วนขยายของเบราเซอร์ โปรแกรมออฟไลน์รีเดอร์หรือโปรแกรมการใช้งานใดๆ หรือการเชื่อมต่อที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเราในการเข้าถึงบริการ ดึงข้อมูล ขัดขวางหรือปรับเปลี่ยนการแสดงข้อมูลหรือการทำงานของหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์
  • พยายามที่จะตรวจสอบ สแกนหรือทดสอบความเปราะบางของระบบรีนา-แวร์หรือเครือข่าย หรือการละเมิดมาตรการรักษาความปลอดภัยหรือการตรวจสอบใดๆ
  • ปลอม TCP / IP packet header หรือ บางส่วนของ Header information ในอีเมล์ใดๆ หรือโพสต์ข้อความใดๆ หรือใช้บริการเพื่อส่งการเปลี่ยนแปลงหลอกลวงหรือสร้างแหล่งข้อมูลระบุตัวตนเท็จ
  • ใช้บริการในทางที่ผิดกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือมีส่วนร่วมในการกระตุ้นหรือส่งเสริมการกระทำที่เป็นการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้

7. ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

สินค้าและบริการ รวมถึงข้อความ ภาพ โลโกรีนา-แวร์ ชื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการ คำขวัญและเนื้อหาอื่นๆ ของเรา เป็นกรรมสิทธิหรือลิขสิทธิ์ของรีนา-แวร์ ยกเว้นส่วนที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อกำหนดเหล่านี้ รีนา-แวร์และผู้ออกใบอนุญาตของเรา ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในผลิตภัณฑ์และบริการซึ่งรวมถึงเนื้อหานี้

8. การเข้าถึงบริการของเรา

ท่านสามารถเข้าถึงและใช้บริการของเราเท่าที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม เราอาจระงับหรือยุติ ความสามารถในการเข้าถึงและใช้ทั้งหมดหรือบางส่วนของการให้บริการของเราได้ตลอดเวลา ด้วยเหตุผลใดๆ (หรือไม่มีเหตุผล) โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า เราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการที่ท่านไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้บริการของเรา

9. การเปลี่ยนแปลงการให้บริการ

เราขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจของเราที่จะเปลี่ยนบางส่วนหรือทั้งหมดในการบริการ และการแก้ไข ระงับ หรือหยุดการเข้าถึงการบริการ (หรือคุณลักษณะ หรือการทำงานใดๆ ของการให้บริการ) ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่มีภาระผูกพันหรือความรับผิดชอบต่อคุณ

10. การชดใช้ค่าเสียหาย

ในขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับ คุณตกลงที่จะปกป้อง และทำให้ รีนา-แวร์ บริษัทย่อย และบริษัทในเครือของเรา ตลอดจนตัวแทนอิสระ เจ้าหน้าที่ กรรมการ ตัวแทน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ลูกจ้างในอนาคตและปัจจุบัน ผู้ผลิต ผู้จัดหา ผู้รับเหมา และที่ปรึกษา (รายบุคคล และโดยรวมเรียก “ภาคีรีนา-แวร์”) ปลอดจากการสูญเสีย ความรับผิด การเรียกร้อง การทวงถาม ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือเงินที่ต้องจ่าย (รวมถึงค่าทนายความ) ที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง ดังต่อไปนี้ (ก) การเข้าถึงการใช้ หรือการใช้สินค้าและบริการของเราผิดประเภท (ข) ข้อเสนอแนะใดๆ ที่คุณให้ หรือ (ค) การที่คุณละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้

11. ความไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น

เราไม่ได้ควบคุม รับรอง หรือรับผิดชอบต่อเนื้อหาของบุคคลที่สามใดๆ ที่มีอยู่บนหรือเชื่อมโยงกับบริการของเรา

มีคำเตือนที่สำคัญ คำแนะนำและข้อจำกัดในการรับประกัน ที่คุณต้องอ่านก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา (อ้างอิงได้ ที่นี่) โดยการซื้อหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา คุณรับรองและรับประกันว่าคุณได้อ่าน คำเตือนที่ใช้บังคับ คำแนะนำและข้อจำกัดในการรับประกันเรียบร้อยแล้ว เราอาจปรับปรุงหรือแก้ไข คำเตือน คำแนะนำและข้อจำกัดในการรับประกันเป็นครั้งคราว ดังนั้นกรุณาตรวจสอบเป็นระยะๆ

ในขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับ (ก) การบริการได้ถูกจัดให้โดย “ตามที่เป็น” และ “ตามที่มีอยู่” ปราศจากการรับประกันใดๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ยกเว้นที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งไปในทางตรงกันข้าม เป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา (ข) เราไม่รับผิดชอบสำหรับการรับประกันอื่นใด ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยทั้งในด้านสภาพการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ กรรมสิทธิ์ และการละเมิด ต่อการบริการและวัสดุสิ่งของที่อยู่ในที่นี้ (ค) เราไม่รับรองหรือรับประกันว่าการทำงานของการให้บริการจะมีความถูกต้อง สมบูรณ์ น่าเชื่อถือ เป็นปัจจุบันหรือปราศจากข้อผิดพลาด (ง) เราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือบกพร่องจากการพิมพ์เกี่ยวกับข้อความ, ภาพถ่ายหรือวิดีโอ และ (จ) ในขณะที่เราพยายามที่จะทำให้คุณได้เข้าถึงและใช้บริการของเราอย่างปลอดภัย เราไม่สามารถและไม่รับรองหรือรับประกันว่าบริการของเรา หรือเซิร์ฟเวอร์ของเราจะปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ ดังนั้นคุณควรใช้ซอฟต์แวร์ที่ได้รับการยอมรับในการตรวจสอบและฆ่าไวรัสจากการดาวน์โหลดในแต่ละครั้ง

กฎหมายท้องถิ่นบางแห่งไม่อนุญาตให้ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบมีนัยยะในการทำสัญญากับผู้บริโภคดังนั้นบางส่วนหรือทั้งหมดของความรับผิดชอบในส่วนนี้อาจไม่มีผลกับคุณ

12. ข้อจำกัดความรับผิด

ในขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับ รีนา-แวร์และภาคีอื่นของรีนา-แวร์ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณ ภายใต้ทฤษฎีเกี่ยวกับความผิดอื่น ไม่ว่าจะอยู่ในสัญญา การละเมิด การประมาท ความรับผิดโดยเคร่งครัด การรับประกัน หรืออีกนัยหนึ่ง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ค่าเสียหายเชิงลงโทษ ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิตสัญญา ความเสียหายกรณีพิเศษหรือจากการลงโทษ หรือการสูญเสียรายได้แม้ว่ารีนา-แวร์หรือภาคีจะได้รับการบอกกล่าวว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าว

ในขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ความรับผิดชอบรวมทั้งหมดของรีนา-แวร์และภาคีอื่น สำหรับการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือบริการของเราโดยไม่คำนึงถึงรูปแบบของการดำเนินการจะจำกัดอยู่ที่ 100 เหรียญสหรัฐเท่านั้น

ข้อจำกัดที่กำหนดไว้ในส่วนนี้จะไม่ จำกัด หรือยกเว้นความรับผิดสำหรับ (1) ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ทุจริตหรือ จงใจประพฤติมิชอบของรีนา-แวร์หรือภาคี หรือ เรื่องอื่นๆ ที่ซึ่งความรับผิดจะไม่สามารถถูกยกเว้น หรือ จำกัดภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ และ (2) การบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดจากผลิตภัณฑ์

13. การระงับข้อพิพาท และข้อผูกมัดเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ

โปรดอ่านส่วนต่อไปนี้อย่างระมัดระวัง เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับในกรณีที่คุณต้องการยุติการโต้แย้ง ข้อพิพาท และการเรียกร้อง กับรีนา-แวร์ และ ข้อจำกัดของวิธีการที่ซึ่งคุณจะสามารถปลดเปลื้องจากเราได้

ยกเว้นข้อพิพาทใดๆ ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการนำเรื่องไปเรียกร้องต่อศาลเรียกค่าเสียหายเล็กน้อย (Small claim court) ที่ตั้งอยู่ในเขตที่อยู่ในการเรียกเก็บเงินของคุณ หากข้อพิพาทตรงตามเกณฑ์ที่จะเรียกร้องต่อศาลเรียกค่าเสียหายเล็กน้อย (Small claim court) หรือ การได้มาซึ่งคำสั่งศาลที่ให้กระทำหรืองดเว้นการกระทำ (Injunction) หรือ เพื่อความเป็นธรรมอื่นๆ สำหรับการยืนยันการใช้งานที่ผิดกฎหมายต่อทรัพย์สินทางปัญญา คุณ และ รีนา-แวร์ ได้สละสิทธิของคุณไปยังคณะลูกขุนพิจารณาคดี และต้องการที่จะให้ข้อโต้แย้งใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ หรือ ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา ให้ได้รับการตัดสินในศาล

แต่ข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ หรือผลิตภัณฑ์ หรือบริการของเราจะได้รับการแก้ไขผ่าน confidential binding arbitration ที่จัดขึ้นใน King County, Washington ก่อน และสอดคล้องกับ the Streamlined Arbitration Rules and Procedures (“Rules”) of the Judicial Arbitration and Mediation Services (“JAMS”) ซึ่งมีอยู่บนเว็บไซต์ JAMS website and hereby incorporated by reference คุณสามารถทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ รับทราบและยอมรับว่าคุณได้อ่านและเข้าใจกฎของ JAMS หรือ สละโอกาสของคุณที่จะอ่านกฎของ JAMS และอ้างว่ากฏของ JAMS ไม่เป็นธรรม หรือ ไม่ควรใช้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม

คุณและรีนา-แวร์ยอมรับว่าข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา คือกรณีที่เป็นส่วนตัวของคุณและรีนา-แวร์ และข้อพิพาทใดๆ จะได้รับการแก้ไขผ่านโดยอนุญาโตตุลาการของแต่ละบุคคลเท่านั้น และจะไม่ถูกนำมาสู่ชั้นอนุญาโตตุลาการแบบกลุ่ม กระบวนพิจารณาคดีแบบกลุ่ม หรือการดำเนินกระบวนการในลักษณะตัวแทน

คุณและรีนา-แวร์ยอมรับว่าข้อกำหนดเหล่านี้ ส่งผลกระทบต่อ ความเชื่อมโยงกับการค้าระหว่างรัฐ และ การบังคับใช้ของข้อกำหนด 13 นี้ ว่าจะอยู๋ใน สารบัญญัติ และวิธีบัญญัติของ the Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. # 1, et seq. (the “FAA”) ในขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ตามข้อจำกัดโดย FAA ข้อกำหนดเหล่านี้ และกฎของ JAMS อนุญาโตตุลาการ จะมีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการที่จะใช้วิธีบัญญัติ และ สารบัญญัติทำการตัดสินใจเกี่ยวกับข้อพิพาทใด ๆ และ กำหนดการแก้ไขเยียวยาใด ๆ ที่สามารถจะทำได้ในศาล อย่างไรก็ตาม อนุญาโตตุลาการ จะไม่มีอำนาจในการดำเนินการพิจารณาคดีแบบกลุ่ม หรือการดำเนินกระบวนการในลักษณะตัวแทน ซึ่งได้ถูกห้ามไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้ อนุญาโตตุลการจะสามารถดำเนินการได้ในกรณีของแต่ละบุคคล และไม่สามารถดำเนินการรวมที่มากกว่าการเรียกร้องของบุคคลเดียวได้ หรือเป็นประธานในการดำเนินการลักษณะแบบกลุ่มหรือตัวแทน หรือเป็นประธานในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งบุคคล คุณและรีนา-แวร์ตกลงว่าการดำเนินการผ่านอนุญาโตตุลาการใดๆ ที่คุณเป็นผู้ริเริ่ม คุณจะเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียม และ รีนา-แวร์จะเป็นผู้จ่ายเงินส่วนที่เหลือในเรื่องของค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของ JAMS สำหรับการดำเนินการอนุญาโตตุลาการใดๆ ที่ริเริ่มโดยรีนา-แวร์ รีนา-แวร์จะเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของ JAMS คุณและรีนา-แวร์ตกลงว่า ศาลมลรัฐ หรือ ศาลสหพันธ์รัฐบาลกลางของรัฐวอชิงตัน และสหรัฐอเมริกา ที่อยู่ในคิงเคาน์ตี้วอชิงตันมี ขอบเขตการพิจารณาคดีเฉพาะการอุทธรณ์ และการบังคับใช้คำชี้ขาดใดๆ ของอนุญาโตตุลาการ

การเรียกร้องใดๆ ที่คุณอาจจะยื่น อันเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา จะต้องยื่นฟ้องภายในหนึ่งปีหลังจากการเรียกร้องดังกล่าวเกิดขึ้น มิฉะนั้น ข้อเรียกร้องของคุณจะถูกระงับอย่างถาวร ซึ่งหมายความว่าคุณและ รีนา-แวร์ จะไม่มีสิทธิที่จะยึ่นข้อเรียกร้องดังกล่าว

คุณมีสิทธิเลือกที่จะออกจากการดำเนินการอนุญาโตตุลาการภายใน 30 วัน นับจากวันที่ ที่คุณได้ยอมรับ ข้อกำหนดที่ 13 นี้เป็นครั้งแรก โดยการเขียนถึงเราที่ Rena Ware International, Inc 15885 NE 28th Street, Bellevue, WA 98008 เพื่อให้มีผลใช้บังคับ การยื่นคำร้องเลือกที่จะออก จะต้องมีชื่อเต็มของคุณ และแสดงให้เห็นเจตนาของคุณโดยชัดเจนว่าจะเลือกออกจากการดำเนินการอนุญาโตตุลาการ โดยการเลือกที่จะออกจากอนุญาโตตุลาการ จะถือว่าคุณยอมรับในการที่จะแก้ไขข้อพิพาทตามข้อกำหนดที่ 14

14. กฎหมายที่ใช้บังคับและสถานที่พิจารณาคดี

ข้อกำหนดเหล่านี้และการเข้าถึงการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา จะอยู่ภายใต้ ปรับใช้ และบังคับใช้ตามกฎหมายของรัฐวอชิงตัน โดยไม่คำนึงถึง หลักการขัดกันของกฏหมายหรือข้อปฏิบัติ ของการใช้กฏหมายของขอบเขตอำนาจศาลอื่นๆ ข้อพิพาทใดๆ ระหว่างทั้งสองฝ่าย ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การอนุญาโตตุลาการ หรือไม่สามารถนำสู่ศาลเรียกร้องค่าเสียหายเล็กน้อย (Small claim court) ได้ จะได้รับการตัดสินในศาลมลรัฐ หรือ ศาลสหพันธ์รัฐบาลกลางของรัฐวอชิงตัน และสหรัฐอเมริกาตามลำดับ ที่อยู่ในคิงเคาน์ตี้รัฐวอชิงตัน

15. ข้อสัญญาที่เป็นโมฆะ

หากส่วนหนึ่งส่วนใด หรือบางส่วนของข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือบางส่วนนั้นๆ จะถือว่าได้ถูกแยกออกจากข้อกำหนดเหล่านี้ และจะไม่ส่งผลกระทบถึงความสมบูรณ์และการบังคับใช้ ของข้อกำหนดอื่นๆ ที่เหลือ

16. เบ็ดเตล็ด

ข้อกำหนดเหล่านี้และข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ ที่ได้ตกลงระหว่างคุณและรีนา-แวร์ อันประกอบขึ้นเป็นข้อสัญญาทั้งหมด ระหว่างคุณและรีนา-แวร์ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและการใช้สินค้าและบริการของเรา การดำเนินการล่าช้าหรือไม่ดำเนินการได้ของรีนา-แวร์ในการใช้หรือบังคับใช้สิทธิ์หรือทำตามเงื่อนไขในข้อกำหนดเหล่านี้ จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิในสิทธิและเงื่อนไขดังกล่าว ชื่อแบ่งตอนในข้อกำหนดนี้มีเพื่อความสะดวกเท่านั้น และไม่มีผลทางกฎหมายหรือสัญญา ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นประการอื่นใด ข้อกำหนดเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย และไม่ได้มีเจตนาที่จะมอบสิทธิในการได้รับประโยชน์ต่อบุคคลที่สามเหนือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใด

dsa
Ethics in Business
Water Quality
Accredited Business