Rena Ware

มีน้ำดื่มที่สดชื่นรสชาติเยี่ยมตลอดเวลาได้ ในทุก ๆ ที่ที่คุณไป

พลาสติกน้อยลงเท่าไร
โลกก็จะสะอาดขึ้นเท่านั้น

พลาสติก ไม่มีวันสูญสลายหายไปไหน

ทั่วโลก มีการบริโภคน้ำดื่มบรรจุขวดมากกว่า 282 ล้านล้านลิตรต่อปี1

ไม่ใช่พลาสติกทั้งหมดที่จะถูกนำไปรีไซเคิล

ไม่ใช่พลาสติกทั้งหมดที่จะถูกนำไปรีไซเคิล

ขวดน้ำที่ถูกทิ้ง จะเข้าสู่ระบบนิเวศ

ขวดน้ำที่ถูกทิ้ง จะเข้าสู่ระบบนิเวศ

พลาสติกจะแบ่งตัวเป็นชิ้นเล็กลงไปเรื่อย ๆ

พลาสติกจะแบ่งตัวเป็นชิ้นเล็กลงไปเรื่อย ๆ

สัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในทะเล กินมันเข้าไปเพราะคิดว่าเป็นอาหาร

สัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในทะเล กินมันเข้าไปเพราะคิดว่าเป็นอาหาร

อาจจะเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารของเราได้

อาจจะเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารของเราได้

ช่วยกำจัดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ไม่ให้เข้าสู่สภาพสิ่งแวดล้อมของเรา

  • ขวดกรองน้ำพกพารีนา-แวร์ของเราคือคำตอบ! เพียงแค่ไส้กรองหนึ่งชิ้นกรองน้ำได้ถึง 1,600 ลิตร แทนที่ ขวดน้ำพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งขนาดครึ่งลิตรได้ถึง 3,200 ขวด ขวดกรองน้ำพกพารีนา-แวร์ มอบน้ำกรองที่สดชื่นได้ในทุก ๆ ที่คุณไป ไส้กรองแต่ละชิ้นกรองน้ำได้มากถึง 1,600 ลิตร (423 แกลลอน) แทนที่ ขวดน้ำพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งขนาดครึ่งลิตรได้ถึง 3,200 ขวด
  • มีจำหน่ายเฉพาะที่นี่ที่เดียว: หาซื้อได้จากผู้แทนขายตรงอิสระของรีนา-แวร์ เท่านั้น
  • รับผิดชอบต่อสภาพสิ่งแวดล้อม: ป้องกันขวดพลาสติกจำนวนหลายร้อย ที่จะเข้าทำร้ายสภาพสิ่งแวดล้อมและสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในทะเลของเรา
  • ความคุ้มค่า: มีความสุขกับการประหยัดเงินได้มาก เมื่อเปรียบเทียบกับการซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด
  • ปราศจากสาร BPA: ทำจากพลาสติก Tritan™ ที่ปราศจากสาร BPAคุณภาพสูง สวยงามและทนต่อแรงกระแทก
Filtered Bottle Filtered Bottle Filtered Bottle Filtered Bottle Filtered Bottle

ไปยิม

ไปสวนสาธารณะ

ทุก ๆ ที่ที่คุณไป!

มีน้ำดื่มที่สดชื่นรสชาติเยี่ยมตลอดเวลาได้ ในทุก ๆ ที่ที่คุณไป

dsa
Ethics in Business
Water Quality
Accredited Business