Rena Ware

เครื่องกรองน้ำ

พลาสติกน้อยลงเท่าไร
โลกก็จะสะอาดขึ้นเท่านั้น

พลาสติก ไม่มีวันสูญสลายหายไปไหน

ทั่วโลก มีการบริโภคน้ำดื่มบรรจุขวดมากกว่า 282 ล้านล้านลิตรต่อปี1

ไม่ใช่พลาสติกทั้งหมดที่จะถูกนำไปรีไซเคิล

ไม่ใช่พลาสติกทั้งหมดที่จะถูกนำไปรีไซเคิล

ขวดน้ำที่ถูกทิ้ง จะเข้าสู่ระบบนิเวศ

ขวดน้ำที่ถูกทิ้ง จะเข้าสู่ระบบนิเวศ

พลาสติกจะแบ่งตัวเป็นชิ้นเล็กลงไปเรื่อย ๆ

พลาสติกจะแบ่งตัวเป็นชิ้นเล็กลงไปเรื่อย ๆ

สัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในทะเล กินมันเข้าไปเพราะคิดว่าเป็นอาหาร

สัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในทะเล กินมันเข้าไปเพราะคิดว่าเป็นอาหาร

อาจจะเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารของเราได้

อาจจะเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารของเราได้

กำจัด ขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ด้วยเครื่องกรองน้ำ ที่มีประสิทธิภาพสูง และไหลแรงของรีนา-แวร์

  • มีจำหน่ายเฉพาะที่นี่ที่เดียว: หาซื้อได้จากผู้แทนขายตรงอิสระของรีนา-แวร์ เท่านั้น
  • รับผิดชอบต่อสภาพสิ่งแวดล้อม: ป้องกันขวดพลาสติกจำนวนหลายร้อย ที่จะเข้าทำร้ายสภาพสิ่งแวดล้อมและสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในทะเลของเรา
  • กำลังการผลิตสูง: ไส้เครื่องกรองน้ำแอคควา √ นาโนทุกรุ่น(CTU/UCU/LX) กรองน้ำได้ถึง 11,355 ลิตร (3,000 แกลลอน)
  • ความคุ้มค่า: ประหยัดเงินได้มาก เมื่อเปรียบเทียบกับการซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด
Aqua Nano Family

ต่อเข้ากับหัวก๊อกน้ำประปาของคุณ เพียงแค่หมุนวาล์วผันน้ำ เพื่อเปลี่ยนไปมาระหว่างน้ำกรองและน้ำที่ไม่ได้กรอง

แอคควา √ นาโน รุ่น CTU

หัวก๊อก สามารถปรับเป็นแบบไหลปกติ หรือ แบบฝักบัวได้

dsa
Ethics in Business
Water Quality
Accredited Business